Online ISSN: 2148-8819

Pediatrik rehabilitasyonda dinamik ayak – ayak bileği ortezi (DAFO) kullanımıLink
Gülce KALLEM

Ayna terapi yöntemiLink
Burcu DİLEK

Arthrogryposis Multiplex Congenitada fizyoterapi ve rehabilitasyonLink
Gönül ACAR

Multifidus kası ve klinik etkisiLink
Sevil BİLGİN

Konjenital musküler tortikolliste
fizyoterapi ve rehabilitasyon
Link
Hilal KEKLİCEK

Alt ekstremite için eksentrik egzersizlerLink
Gizem İrem KINIKLI

Yaşa bağlı işitme kaybı ve işitsel rehabilitasyonLink
Songül AKSOY

Kognitif fonksiyonlar ve egzersizLink
Songül ATASAVUN UYSAL