top of page

CİLT:6 SAYI:2

2019

Araştırma Makalesi

1. Investigation of the effect of physiotherapy on pain, physical function and functional performance after platelet-rich plasma injection in patients with knee osteoarthritis: a pilot study

Gizem DEVAŞAN Mahbuba ZAHİD Gamze ARIN Jale KARAKAYA Edibe ÜNAL

Sayfa: 71-77

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Primer dismenorede gevşeme eğitiminin kısa süreli etkinliğinin incelenmesi

Hanife Doğan PDF Türkan AKBAYRAK

Sayfa: 78-85

 PDF

Araştırma Makalesi

 PDF

Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ Meltem IŞINTAŞ ARIK Emine ASLAN TELCİ

Sayfa: 86-92

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Torakal manipülasyonun torakal mobilite, solunum fonksiyonları ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisi: pilot çalışma

5. Investigation of the effect of external electrical stimulation in stress urinary incontinence Tansu BİRİNCİ Ebru KAYA MUTLU Arzu RAZAK ÖZDİNCLER

Sayfa: 93-103

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Effects of brace on pedobarographic parameters in individuals with adolescent idiopathic scoliosis

Arzu DEMİRCİOĞLU Sevilay Seda BAŞ Songül ATASAVUN UYSAL

Sayfa: 104-111

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Edinburgh El Tercihi Anketi Türkçe güvenirliğinin araştırılması

Songul ATASAVUN UYSAL Yasin EKİNCİ Fatma ÇOBAN Yavuz YAKUT

Sayfa: 112-118

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinin 2013-2018 yılları arasında bibliyometrik incelemesi: kantitatif analiz

Özgen ARAS Vedat KURT

Sayfa: 119-124

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

8. İleri evre dirsek artropatisi olan hemofili hastasında manuel terapi ve dinamik ortezin etkisi: olgu sunumu

Ayşe Merve Tat Necati Muhammed TAT Filiz CAN Hatice İlgen ŞAŞMAZ

Sayfa: 125-130

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page