top of page

CİLT:7 SAYI:3

SEND ARTICLE

Araştırma Makalesi
1. Kronik boyun ağrılı hastalarda temel vücut farkındalığı terapisi ile konvansiyonel tedavinin ağrı, hareket korkusu ve eklem hareket açıklığı üzerine etkileri
Kamil YILMAZ Gül YAZICIOĞLU ŞENER Kadriye ARMUTLU

PDF
Research Paper
2. The effect of pilates and traditional stabilization exercises on adolescent female basketball players
Tugba CANBOLAT Aydan AYTAR

PDF
Research Paper
3. Clinical effectiveness of rigid or kinesio taping and manual therapy on pain and function in patients with shoulder impingement syndrome
Secondary AYDOĞAN ARSLAN Fatih ERBAHCECI Elem YORULMAZ Gul BALTACI

PDF
Research Paper
4. Immediate effect of elastic trunk orthosis on trunk positioning sense and balance in post-stroke individuals
Şebnem AVCI Ramazan KOUL Hatice ÇANKAYA Serkan SEVİM

PDF
Research Paper
5. Approaches of physiotherapists to low back pain
Umut BAHÇACI Tuğba Kuru ÇOLAK Gönül ACAR

2. Effects of kinesiology taping in delayed muscle pain: a randomized controlled pilot study
Araştırma Makalesi
6. The association between kinesiophobia and proprioception, postural stability, activity level, knee function, and quality of life following anterior cruciate ligament reconstruction
Onur AYDOĞDU Zübeyir SARI

PDF
Araştırma Makalesi
7. Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımının, Uyku Kalitesi ve Depresyon ile İlişkisi
Deniz KOCAMAZ Tuğba BADAT Tuba MADEN Ayşenur TUNCER

PDF
Araştırma Makalesi
8. Correlations between hemarthrosis, physical assessments and functionality of upper extremity in hemophilic arthropathy of the elbow
Ayşe Merve TAT Necati Muhammed TAT Filiz CAN Hatice İlgen ŞAŞMAZ Bülent ANTMEN

PDF
Araştırma Makalesi
9. Quality of life and related factors in university students during the coronavirus disease 2019 pandemic
Cagla OZKUL

PDF
Araştırma Makalesi
10. Duchenne musküler distrofili çocuklarda fonksiyonel seviye ile gövde kontrolü ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişki
Gokce Yagmur GUNES Oznur YILMAZ

PDF
Araştırma Makalesi
11. Quebec Yardımcı Teknoloji Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirme 2.0 Anketi’nin protez ve ortez kullanan bireylerde Türkçe adaptasyonu
Yavuz YAKUT Yasin YURT Gözde YAGCI Engin SIMSEK

Ferruh TAŞPINAR Betül TAŞPINAR 
Derleme
13. Müdahalenin daha iyi sunumu: Müdahale Tanımlama ve Tekrarlama Şablonu (Template for Intervention Description and Replication, TIDieR) kontrol listesi ve rehberi
Yavuz YAKUT Özge ÖZALP Aida HABİBZADEH Ceren GÜRŞEN Gözde YAGCI

1. Rehabilitation in unilateral infraserratus bursitis: case report
Case Reports
Olgu Sunumu
12. Stimulated biofeedback training combined with conventional rehabilitation in a bilateral congenital clubfoot patient: A case report
Merve KURT Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK

PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page