top of page

CİLT:7 SAYI:2

2020

Ekran Alıntısı.PNG

Journal Boards

1. Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası pliometrik eğitimin kas kuvveti ve fonksiyon üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışma

Serdar DEMİRCİ Taha YİLDİZ Gülcan HARPUT Burak ULUSOY Leyla ERASLAN Fatma Bilge ERGEN Egemen TURHAN Volga BAYRAKCI TUNAY

Sayfa: 91-98

 PDF

editors

2. Hemiplejik omuzda bantlama ile nöromüsküler elektrik stimülasyon sonuçlarının karşılaştırılması: randomize kontrollü çalışma

Gül Öznur KARABIÇAK Burcu TALU

prof. Dr. Mintaze KEREM GUNEL, Hacettepe University, Ankara, Turkey

 PDF

prof. Dr. Tulin DÜGER, Hacettepe University, Ankara, Turkey

3. Diz osteoartritli hastalarda quadriceps femoris kasına uygulanan iki farklı elektroterapi akımının etkilerinin karşılaştırılması

Nilay ŞAHAN Nezire KÖSE Yavuz YAKUT Songül ATASAVUN UYSAL

Sayfa: 109-118

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Halluks valgusu olan kadınlarda egzersiz ile kombine gece ortezi ve bantlama yöntemlerinin etkilerinin karşılaştırılması: pilot çalışma

Hatice GÜL Suat EREL Ömer SERTKAYA

Sayfa: 119-127

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Sağlık bilimleri öğrencilerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavilerle ilgili bilgi, tutum ve inanışlarının araştırılması

Betül TAŞPINAR Ferruh TASPİNAR Selda GÖKÇEN Ahmet ERDOĞAN İsmail OKUR Eda Özge OKUR

Sayfa: 128-136

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Effects of posture and ergonomics training for students receiving distance education during the covid-19 pandemic on musculoskeletal pain, exercise behavior decision-making balance, and physical activity level

Ayça TİGLİ Atahan ALTINTAŞ Aydan AYTAR

Sayfa: 137-144

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Huzurevinde ve evde yaşayan yaşlılarda uyku kalitesi ve yorgunluk düzeylerinin incelenmesi

Muhammed KAZOĞLU Zeliha Özlem YÜRÜK

Sayfa: 145-153

 PDF

Araştırma Makalesi

8. Pes planuslu bireylerde farklı ark yüksekliklerinin alt ekstremite postüral dizilimi üzerine etkisi

Mustafa SAHİN Zeliha Candan ALGUN

Sayfa: 154-158

 PDF

Araştırma Makalesi

9. The reliability of a wearable movement analysis system (G-walk) on gait and jump assessment in healthy adults

Gökhan YAZICI Melek VOLKAN Gamze ÇOBANOĞLU Buse KÜPELİ Cagla OZKUL Deran OSKAY Nevin ATALAY GÜZEL

Sayfa: 159-167

 PDF

Araştırma Makalesi

10. Investigation of the relationship between lower extremity muscle strength and hip functions in adult individuals with developmental hip dysplasia

Esra ATEŞ NUMANOĞLU Filiz CAN Bülent ERDEMLİ

Sayfa: 168-176

 PDF

Statistical Consultant

11. Relationship between the independence level of children with physical disabilities and physical health, quality of life and social support of their parents

Ethics ConsultantBeliz BELGEN KAYGİSİZ Zehra GÜÇHAN TOPÇU

prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN, Hacettepe University, Ankara, Turkey

 PDF

prof. Dr. Fatma UYGUR, Cyprus International University, Nicosia, TRNC

12. Bedensel engelli yüzücülerde çıkış süresinin gövde esnekliği, aerobik endurans ve anaerobik güç ile ilişkisi

Rabia Gülçin SEYHAN Volga BAYRAKCI TUNAY Dinçer GÖKSÜLÜK Emin Yusuf AYDIN Nevin ERGUN

Sayfa: 186-192

 PDF

prof. Dr. Nevin ERGUN, Sanko University, Gaziantep, Turkey

prof. Dr. İnci YÜKSEL, Eastern Mediterranean University, Famagusta, TRNC

1. Meme kanseri cerrahisi sonrası aksillar web sendromu ile birlikte herpes zoster enfeksiyonu ile tetiklenen üst ekstremite lenfödeminde fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkinliği: vaka raporu

Gülbala NAKİP Gamze Nalan ÇİNAR Ceren GÜRŞEN Emine BARAN Esra ÜZELPASACI Serap ÖZGÜL Türkan AKBAYRAK

advisory Board

 PDF

bottom of page