top of page

CİLT:8 SAYI:1

2021

Araştırma Makalesi

1. Diz osteoartritli hastalarda plateletten zengin plazma enjeksiyonu sonrası fizyoterapinin ağrı, fiziksel fonksiyon ve fonksiyonel performans üzerine etkisinin incelenmesi: bir pilot çalışma

Sibel BOZGEYİK Levend KARAÇOBAN Feza KORKUSUZ Zafer ERDEN

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Genç yetişkinlerde karada ve su içinde yapılan plyometrik egzersizlerin kas kuvveti ve propriosepsiyon üzerine etkisinin incelenmesi

Buket BÜYÜKTURAN Caner KARARTI Senem ŞAŞ Öznur BÜYÜKTURAN

 PDF

Araştırma Makalesi

3. Omuzda anterior ve posterior kapsül propriyoseptif nöromusküler fasilitasyon germe egzersizlerinin top fırlatma hızına akut etkisi

Research Paper

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Huzurevinde yaşayan yaşlı bireylerde dans temelli egzersiz terapisinin kuvvet, esneklik, denge ve yaşam kalitesine etkilerinin incelenmesi: pilot çalışma

Pınar CİDDİ Candan ALGUN

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Stres üriner inkontinansta eksternal elektrik stimülasyonunun etkisinin incelenmesi

Pages: 25-31 Sevim ACARÖZ CANDAN Abullah ÇIRAKOĞLU Erdal BENLİ Türkan AKBAYRAK

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Effects of brace on pedobarographic parameters in individuals with adolescent idiopathic scoliosis

Elif BAYSAL  Burcu DİLEK Yavuz YAKUT

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde yaşam kalitesi, benlik saygısı ve depresyon düzeyine etki eden faktörlerin incelenmesi

Raziye ŞAVKIN Nihal BÜKER Gökhan BAYRAK

 PDF

Araştırma Makalesi

8. Occupational Performance of Pediatric Patients with Neuromuscular Diseases: Perspectives of Patients and Their Parents

Songül ATASAVUN UYSAL İpek GÜRBÜZ Sedef ŞAHİN Gamze EKİCİ Öznur TUNCA YILMAZ Ayşe KARADUMAN

 PDF

Araştırma Makalesi

9. Toplumda yaşayan yaşlılarda algılanan ve ölçülen düşme riskinin belirteçleri

Hülya TUNA Barış GÜRPINAR Ceren DEVRİM ŞAHİN Kutay KAŞLI Nursen İLÇİN İbrahim KARTAL Aslıhan ULUSOY Buket TOPÇU

 PDF

Araştırma Makalesi

10. Kronik bel ağrısında Mulligan Bent Leg Raise ve Sustained Natural Apophyseal Glides tekniklerinin karşılaştırılması

Pages: 55-61 Gülay ARAS BAYRAM Candan ALGUN

 PDF

Araştırma Makalesi

11. BETY - Biyopsikososyal Ölçeği’nin romatoit artrit tanısı alan bireylerde geçerliği, güvenirliği ve duyarlılığının belirlenmesi

Fatma Birgül KUMBAROĞLU Jale KARAKAYA KARABULUT Şule APRAŞ BİLGEN Edibe ÜNAL

 PDF

Araştırma Makalesi

12. Tip 2 diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastalıklar risk faktörleri bilgi düzeyi ve fiziksel aktivite seviyelerinin incelenmesi

Cemile BOZDEMİR ÖZEL Hülya ARIKAN Selçuk DAĞDELEN Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ Beyza Nur KARADÜZ Giray KABAKÇI Deniz İNCE

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

13. Polimiyaljia romatika tanısı olan kadın hastada egzersiz eğitimi etkisi: vaka raporu

Nur Banu KARACA Edibe ÜNAL

 PDF
Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page