top of page

CİLT:4 SAYI:3

2017

Araştırma Makalesi

1. Böbrek transplantasyonu sonrası kalistenik egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesine etkisi

Ayça TIĞLI Yavuz YAKUT Turan ÇOLAK

Sayfa: 91-96

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Kronik boyun ağrılı bireylerde postüral kontrol ve dengenin incelenmesi

Serkan TAŞ Zafer ERDEN

Sayfa: 97-104

 PDF

Araştırma Makalesi

3. Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin fibronektin seviyesi üzerine etkisi: pilot çalışma

Murat Ali ÇINAR Kezban BAYRAMLAR Ahmet ERKILIÇ Ali GÜNEŞ Yavuz YAKUT

Sayfa: 105-110

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Dokulu tabanlıkların multipl skleroz hastalarında statik denge testleri üzerine etkileri

Ata ELVAN Metin SELMANİ Bilge KARA Salih ANGIN İbrahim Engin ŞİMŞEK Egemen İDİMAN

Sayfa: 111-117

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafe parametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma

Meltem IŞINTAŞ ARIK Özgen ARAS Cihan Caner AKSOY Vedat KURT Hakan AKKAN Nilay YÜREKDELER ŞAHİN Alaaddin Oktar ÜZÜMCÜGİL

Sayfa: 118-124

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesinin mental sağlık, fiziksel sağlık ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

Gözde İYİGÜN Ender ANGIN Berkiye KIRMIZIGİL Sevim ÖKSÜZ Aytül ÖZDİL Mehtap MALKOÇ

Sayfa: 125-133

 PDF

Ahmet ERDOGAN

7. Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliği

Yasin YURT Yavuz YAKUT Gül ŞENER

Sayfa: 134-138

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

8. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan albinolu az görende fizyoterapi ve rehabilitasyon programının etkinliği: olgu sunumu

Arzu DEMİRCİOĞLU Songül ATASAVUN UYSAL

Sayfa: 139-144

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page