Online ISSN: 2148-8819

2018 Cilt 5, Sayı 2

( Sayı )

 1. Özgün Araştırma – Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi – Rabia SELÇUK, Devrim TARAKCI, Hanifegül TAŞKIRAN, Z Candan ALGUN
 2. Özgün Araştırma – Multiple sklerozlu bireylerde Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı’nın yorgunluk ve denge üzerine etkileri – İrem KÜÇÜKTEPE, Ayla FİL BALKAN, Yeliz SALCI, Gamze ARIN, Nur Banu KARACA, Kadriye ARMUTLU, Edibe ÜNAL
 3. Özgün Araştırma – Transtibial amput elerde sanal gerçeklik uygulamasının kinezyofobi, depresyon ve ağırlık aktarma üzerine etkileri – Tezel YILDIRIM ŞAHAN, Fatih ERBAHÇECİ
 4. Özgün Araştırma – Unilateral plantar fasciitisli hastalarda sağlam taraf ve etkilenmiş tarafın karşılaştırılması – Bihter AKINOĞLU, Nezire KÖSE, Çağlar SOYLU
 5. Özgün Araştırma – Trabzon’da Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı’na katılan bireylerin son beş yıldaki performans gelişimlerini etkileyen faktörlerin analizi – Arzu ERDEN
 6. Özgün Araştırma – Farklı branşlardaki sporcuların denge kararlılık sınırlarının karşılaştırılması – Rabia Tuğba KILIÇ, Aslı BÖRÜ, Volga BAYRAKÇI TUNAY, Songül AKSOY, Nevin ERGUN
 7. Özgün Araştırma – Pediatrik Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği – Merve KURT, Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK

2018 Cilt 5, Sayı 1

( Sayı )

 1. Özgün Araştırma – Sağlıklı gençlerde kısa dönem dinamik stabilizasyon eğitiminin esneklik, kassal endurans ve dinamik denge üzerine etkileri: rastgele kontrollü çalışma – Elif GÜR KABUL, Bilge BAŞAKCI ÇALIK, Ummuhan BAŞ ASLAN, Fatma ÜNVER
 2. Özgün Araştırma – Effectiveness of Electromagnetic Field Therapy in Upper Extremity Complex Regional Pain Syndrome Type I: a randomized controlled study – Öznur BÜYÜKTURAN, Buket BÜYÜKTURAN, Emine Eda KURT
 3. Özgün Araştırma – Pontoserebellar köşe tümörü cerrahisi sonrası dengenin değerlendirilmesi – Nurayet CANBAZ, Esra ATILGAN, Z Candan ALGUN
 4. Özgün Araştırma – Effectiveness of mobilization therapy for treating cervical myofascial pain syndrome – Emel SÖNMEZER, Emine Handan TÜZÜN, Levent EKER, İnci YÜKSEL
 5. Özgün Araştırma – Assessment of physical activity and academic success levels in physiotherapy and rehabilitation students – Ender ANGIN, Zehra GÜÇHAN TOPCU, İlker YATAR, Özde DEPRELİ, Hayriye TOMAÇ, Serpil MIHÇIOĞLU
 6. Özgün Araştırma – Physiotherapy students’ expectations and career choice in Turkey – Selnur NARİN, Bayram ÜNVER, Ayşe Neriman NARİN
 7. Özgün Araştırma – Effects of a video game based aerobic training program on aerobic power and executive functions in cerebral palsy: a pilot study – Yasin AK, Cem Şeref BEDİZ
 8. Özgün Araştırma – Adölesan diparetik ve hemiparetik serebral palsililerde dinamik denge ve vücut kütle indeksi ile ilişkisi – Ferhan SOYUER, Mustafa Cem TÜRKMEN, Feyzan CANKURTARAN, Ukbe ŞIRAYDER, Ahmet ÖZTÜRK
 9. Olgu Sunumu – Fekal inkontinansı olan erkek hastada pelvik taban kas eğitimi ile ekstrakorporeal manyetik stimülasyonun etkisi: vaka raporu – Emine BARAN, Ceren ORHAN, Esra UZELPASACI, Serap ÖZGÜL, Gülbala NAKİP, Türkan AKBAYRAK