Online ISSN: 2148-8819

2019 Cilt 6, Sayı 1

( Sayı )

 1. Özgün Araştırma – Effectiveness of motor imagery training on functionality and quality of life in chronic neck pain: a randomized controlled trial – Özlem ÖZCAN, Hayriye KUL KARAALİ, Duygu ILGIN, Özgül Soysal GÜNDÜZ, Bilge KARA5
 2. Özgün Araştırma – Deneysel olarak oluşturulan tip 2 diyabet modelinde farklı egzersiz modellerinin inflamatuar belirleyiciler ve metabolik parametreler üzerine etkisi – Manolya ACAR ÖZKÖSLÜ, Emel SÖNMEZER, Hülya ARIKAN, Nilüfer BAYRAKTAR
 3. Özgün Araştırma – Konnektif doku masajının miyofasyal ağrı sendromlu bireylerde ağrı, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışma – Aslıcan ÇAĞLAR, İnci YÜKSEL
 4. Özgün Araştırma – Is 2-week calisthenics high-intensity interval training enough to change aerobic and anaerobic capacity? – M. Abdullatif ALSAIRAWAN, Barış GÜRPINAR, Nursen İLÇİN
 5. Özgün Araştırma – Diz osteoartritli bireylerde farklı rehabilitasyon uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması – Elif BAYSAL, Miray BUDAK, Esra ATILGAN, Devrim TARAKCI
 6. Özgün Araştırma – Evaluation of foot postures of assistant referees in the regional football league – Orhan ÖZTÜRK, Tugba KURU ÇOLAK, Mehmet Akif TÜRKOĞLU, Zübeyir SARI, Mine Gülden POLAT
 7. Özgün Araştırma – Is active rowing time associated with lateral epicondylitis symptoms in rowers? – Zeynep HOŞBAY, Müberra TANRIVERDİ
 8. Özgün Araştırma – Asemptomatik adölesan voleybolcularda üst/alt trapez kası kuvvet oranlarının incelenmesi: pilot çalışma – Atilla Çağatay SEZİK, Dilara KARA, Hasan GÖKTEN, İrem DÜZGÜN, Zafer ERDEN, Volga BAYRAKCI TUNAY
 9. ÖN RAPOR – Participation into daily life of children with cerebral palsy with multidimensional perspectives: a study protocol – Mintaze KEREM GÜNEL, Hilal ÖZCEBE, Umut ECE ARSLAN, Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ, Cemil ÖZAL, Özge ÇANKAYA, Kübra SEYHAN, Merve TUNÇDEMİR, Sefa ÜNEŞ

2018 Cilt 5, Ek Sayı 2

 1. Bildiri Özetleri – I. Uluslararası Fizyoteknoterapi Kongresi

2018 Cilt 5, Ek Sayı 1

 1. Bildiri Özetleri – Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Prof. Dr. Hıfzı Özcan 7. Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi