Online ISSN: 2148-8819

2018 Cilt 5, Sayı 2

( Sayı )

 1. Özgün Araştırma – Özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarda çift görev odaklı denge egzersizlerinin denge ve öğrenme üzerine etkisi – Rabia SELÇUK, Devrim TARAKCI, Hanifegül TAŞKIRAN, Z Candan ALGUN
 2. Özgün Araştırma – Multiple sklerozlu bireylerde Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı’nın yorgunluk ve denge üzerine etkileri – İrem KÜÇÜKTEPE, Ayla FİL BALKAN, Yeliz SALCI, Gamze ARIN, Nur Banu KARACA, Kadriye ARMUTLU, Edibe ÜNAL
 3. Özgün Araştırma – Transtibial amput elerde sanal gerçeklik uygulamasının kinezyofobi, depresyon ve ağırlık aktarma üzerine etkileri – Tezel YILDIRIM ŞAHAN, Fatih ERBAHÇECİ
 4. Özgün Araştırma – Unilateral plantar fasciitisli hastalarda sağlam taraf ve etkilenmiş tarafın karşılaştırılması – Bihter AKINOĞLU, Nezire KÖSE, Çağlar SOYLU
 5. Özgün Araştırma – Trabzon’da Bedensel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı’na katılan bireylerin son beş yıldaki performans gelişimlerini etkileyen faktörlerin analizi – Arzu ERDEN
 6. Özgün Araştırma – Farklı branşlardaki sporcuların denge kararlılık sınırlarının karşılaştırılması – Rabia Tuğba KILIÇ, Aslı BÖRÜ, Volga BAYRAKÇI TUNAY, Songül AKSOY, Nevin ERGUN
 7. Özgün Araştırma – Pediatrik Motivasyon Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği – Merve KURT, Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK

2018 Cilt 5, Sayı 1

( Sayı )

 1. Özgün Araştırma – Sağlıklı gençlerde kısa dönem dinamik stabilizasyon eğitiminin esneklik, kassal endurans ve dinamik denge üzerine etkileri: rastgele kontrollü çalışma – Elif GÜR KABUL, Bilge BAŞAKCI ÇALIK, Ummuhan BAŞ ASLAN, Fatma ÜNVER
 2. Özgün Araştırma – Effectiveness of Electromagnetic Field Therapy in Upper Extremity Complex Regional Pain Syndrome Type I: a randomized controlled study – Öznur BÜYÜKTURAN, Buket BÜYÜKTURAN, Emine Eda KURT
 3. Özgün Araştırma – Pontoserebellar köşe tümörü cerrahisi sonrası dengenin değerlendirilmesi – Nurayet CANBAZ, Esra ATILGAN, Z Candan ALGUN
 4. Özgün Araştırma – Effectiveness of mobilization therapy for treating cervical myofascial pain syndrome – Emel SÖNMEZER, Emine Handan TÜZÜN, Levent EKER, İnci YÜKSEL
 5. Özgün Araştırma – Assessment of physical activity and academic success levels in physiotherapy and rehabilitation students – Ender ANGIN, Zehra GÜÇHAN TOPCU, İlker YATAR, Özde DEPRELİ, Hayriye TOMAÇ, Serpil MIHÇIOĞLU
 6. Özgün Araştırma – Physiotherapy students’ expectations and career choice in Turkey – Selnur NARİN, Bayram ÜNVER, Ayşe Neriman NARİN
 7. Özgün Araştırma – Effects of a video game based aerobic training program on aerobic power and executive functions in cerebral palsy: a pilot study – Yasin AK, Cem Şeref BEDİZ
 8. Özgün Araştırma – Adölesan diparetik ve hemiparetik serebral palsililerde dinamik denge ve vücut kütle indeksi ile ilişkisi – Ferhan SOYUER, Mustafa Cem TÜRKMEN, Feyzan CANKURTARAN, Ukbe ŞIRAYDER, Ahmet ÖZTÜRK
 9. Olgu Sunumu – Fekal inkontinansı olan erkek hastada pelvik taban kas eğitimi ile ekstrakorporeal manyetik stimülasyonun etkisi: vaka raporu – Emine BARAN, Ceren ORHAN, Esra UZELPASACI, Serap ÖZGÜL, Gülbala NAKİP, Türkan AKBAYRAK

2017 Cilt 4, Sayı 3

( Sayı )

 1. Özgün Araştırma – Böbrek transplantasyonu sonrası kalistenik egzersiz eğitiminin yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesine etkisi – Ayça TIĞLI, Yavuz YAKUT, Turan ÇOLAK
 2. Özgün Araştırma – Kronik boyun ağrılı bireylerde postüral kontrol ve dengenin incelenmesi – Serkan TAŞ, Zafer ERDEN
 3. Özgün Araştırma – Majör yanıklı hastalarda erken dönem fizyoterapinin fibronektin seviyesi üzerine etkisi: pilot çalışma – Murat Ali ÇINAR, Kezban BAYRAMLAR, Ahmet ERKILIÇ, Ali GÜNEŞ, Yavuz YAKUT
 4. Özgün Araştırma – Effects of textured insoles on static balance tests in patients with multiple sclerosis – Ata ELVAN, Metin SELMANİ, Bilge KARA, Salih ANGIN, İbrahim Engin ŞİMŞEK, Egemen İDİMAN
 5. Özgün Araştırma – Total diz artroplastisinin yürüyüşün zaman-mesafe parametreleri ile fonksiyonelliğe etkisi: pilot çalışma – Meltem IŞINTAŞ ARIK, Özgen ARAS, Cihan Caner AKSOY, Vedat KURT, Hakan AKKAN, Nilay YÜREKDELER ŞAHİN, Alaaddin Oktar ÜZÜMCÜGİL
 6. Özgün Araştırma – Üniversite öğrencilerinde uyku kalitesinin mental sağlık, fiziksel sağlık ve yaşam kalitesi ile ilişkisi – Gözde İYİGÜN, Ender ANGIN, Berkiye KIRMIZIGİL, Sevim ÖKSÜZ, Aytül ÖZDİL, Mehtap MALKOÇ
 7. Özgün Araştırma – Ağrıya Bağlı Öz Derecelendirilmiş Fonksiyon Kaybı Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerliği ve güvenirliği – Yasin YURT, Yavuz YAKUT, Gül ŞENER
 8. Olgu Sunumu – Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan albinolu az görende fizyoterapi ve rehabilitasyon programının etkinliği: olgu sunumu – Arzu DEMİRCİOĞLU, Songül ATASAVUN UYSAL

2017 Cilt 4, Ek Sayı 5

 1. Bildiri Özetleri – Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği II. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi

2017 Cilt 4, Ek Sayı 4

 1. Bildiri Özetleri – I. Akdeniz Kinezyo Bantlama Kongresi Bildirileri

2017 Cilt 4, Ek Sayı 3

 1. Bildiri Özetleri – III. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özetleri

2017 Cilt 4, Ek Sayı 2

 1. Bildiri Özetleri – Uluslararası Katılımlı 4. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi Bildiri Özetleri

2017 Cilt 4, Ek Sayı 1

 1. Bildiri Özetleri – IX. Uluslararası Spor Fizyoterapistleri Kongresi Bildiri Özetleri

2017 Cilt 4, Sayı 2

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Comparison of mobility and quality of life levels in sedentary amputees and amputee soccer players – Zehra GÜÇHAN TOPCU, Kezban BAYRAMLAR, Nevin ERGUN, Yasemin ERCAN
 2. Özgün Araştırma – Does radiographic success correspond with the clinical outcomes in the treatment of idiopathic scoliosis? – Gözde YAĞCI, Yavuz YAKUT
 3. Özgün Araştırma – Upper extremity health profile in Turkish overhead throwing athletes: the effect of current level of play, sports participation, sports type, and previous injury – Elif TURGUT, Volga BAYRAKCI TUNAY
 4. Özgün Araştırma – Romatizmalı hastalar için bir yaşam kalitesi ölçeğinin geliştirilmesi: madde havuzunun oluşturulması – Edibe ÜNAL, Gamze ARIN, Nur Banu KARACA, Sedat KİRAZ, Ali AKDOĞAN, Umut KALYONCU, Ali İhsan ERTENLİ, Şule APRAŞ BİLGEN, Ömer KARADAĞ, Abdulsamet ERDEN, Levent KILIÇ, Dinçer GÖKSÜLÜK, Erdem KARABULUT, Yavuz YAKUT, Reha ALPAR
 5. Özgün Araştırma – Hasta beklentilerini yönetme becerisi ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması – Ahmet MİÇOOĞULLARI, Bahar AYBERK, Ufuk AKBAŞ
 6. Özgün Araştırma – Fonksiyonel Bel Ağrısı Skalası’nın Türkçe Uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması – Meltem KOÇ, Kılıçhan BAYAR

2017 Cilt 4, Sayı 1

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Hemiplejik serebral palsili çocuklarda robotik yürüme eğitiminin yürüyüşe etkilerinin incelenmesi – Meltem YAZICI, Ayşe LİVANELİOĞLU, Kıvılcım GÜCÜYENER, Erkan SÜMER, Yavuz YAKUT
 2. Özgün Araştırma – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ankilozan spondilitli hastaların biyopsikososyal özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma – Sevim ÖKSÜZ, Edibe ÜNAL, Göktuğ ER, Mehtap MALKOÇ
 3. Özgün Araştırma – Validity and reliability of Turkish version of the Forgotten Joint Score-12 – Gizem İrem KINIKLI, Hande GÜNEY DENİZ, Sevilay KARAHAN, Ertuğrul YÜKSEL, Serpil KALKAN, Dilara DÖNDER KARA, Sercan ÖNAL, Ceyda SEVİNÇ, Ömür ÇAĞLAR, Bülent ATİLLA, İnci YÜKSEL
 4. Özgün Araştırma – Hipertansif ve hipertansif olmayan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde fonksiyonel egzersiz kapasitesinin karşılaştırılması – İsmail ÖZSOY, Buse ÖZCAN KAHRAMAN, Serap ACAR, Sevgi ÖZALEVLİ, Atila AKKOÇLU, Sema SAVCI
 5. Özgün Araştırma – Prevalence of physical inactivity among Nigerian women: do socio-demographic characteristics, women’s personal attributes and psychosocial factors play any role? – Taofeek O AWOTIDEBE, Luqman A BISIRIYU, Rita N ATIVIE, Kayode I OKE, Rufus A ADEDOYIN, Esther C NABAKWE, Kehinde A OGUNROTIMI, Victoria M MWAKALINGA

2016 Cilt 3, Ek Sayı 1

2016 Cilt 3, Sayı 3

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Spastik serebral palsili çocuklarda spastisiteyi değerlendiren iki farklı klinik ölçeğin kaba motor fonksiyonu ile ilişkisi – Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ, Mintaze KEREM GÜNEL
 2. Özgün Araştırma – Demographic characteristics related to body posture in early adolescence – İlkşan DEMİRBÜKEN, Bahar ÖZGÜL, Eren TİMURTAŞ, Emir ŞAHİN, Murat Dinçer ÇEKİN, Saadet Ufuk YURDALAN, Mine Gülden POLAT
 3. Özgün Araştırma – Yaşlılarda kognitif durum, depresyon düzeyi ve denge arasındaki ilişkinin incelenmesi – Meral SERTEL, Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK, Eylem TÜTÜN YÜMİN
 4. Özgün Araştırma – Are the Kinesio Tape colors effective for patient perception? A randomized single blind trial – Aslıcan ÇAĞLAR, Nihan ÖZÜNLÜ PEKYAVAŞ, Ayça AYTAR TIĞLI, Aydan AYTAR, Gül BALTACI
 5. Özgün Araştırma – Relation to visual perception and hand functions of speed and legibility of handwriting in healthy adults – Songül ATASAVUN UYSAL, Meltem IŞINTAŞ ARIK, Naciye VARDAR YAĞLI
 6. Özgün Araştırma – Erişkin Alt Ekstremite Amputelerinin Fizyoterapisinde Kanıta Dayalı Klinik Rehber – Yavuz YAKUT, Yasin YURT, Gözde GÜR, Kezban BAYRAMLAR

2016 Cilt 3, Sayı 2

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Profesyonel basketbol oyuncularında Kinezyo bantlamanın gastrocnemius kasında germe-kısalma döngüsü üzerine etkisi – Serkan UZLAŞIR, Zafer ERDEN
 2. Özgün Araştırma – Astımlı çocuklarda egzersiz eğitiminin vücut kompozisyonu üzerine etkisi – Eylem TÜTÜN YÜMİN, Ferda DOKUZTUĞ ÜÇSULAR, Ayten PAMUKÇU, Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK, Meral SERTEL
 3. Özgün Araştırma – Plantar pressure distribution patterns during gait in patients with liver cirrhosis – Meriç YILDIRIM, Nihal GELECEK, İlkşan DEMİRBÜKEN, Mesut AKARSU
 4. Özgün Araştırma – Investigation of grip strength and upper extremity functional disability in patients with rheumatoid arthritis – Gizem İrem KINIKLI, Ali ŞAHİN, Hande GÜNEY, İnci YÜKSEL, Gülay KINIKLI
 5. Özgün Araştırma – Sağlıklı sedanter bireylerde vücut ağırlığı artışının ayak postürü ve diz ağrısı üzerine etkisi – Ebrar ATAK, Hanefi ÖZBEK, Zehra Candan ALGUN
 6. Olgu Sunumu – Effect of physiotherapy after quadricepsplasty for knee extension contracture: a case report – Ceyda SARIAL, Hande GUNEY, Gizem İrem KINIKLI, Sercan ÖNAL, Ömür ÇAĞLAR, İnci YÜKSEL

2016 Cilt 3, Sayı 1

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Profesyonel futbolcularda sezon başı ve sezon sonu propriyosepsiyon, fonksiyonel endurans ve koordinasyon testlerindeki değişikliklerin karşılaştırılması – Özge Ece GÜNAYDIN, Volga BAYRAKCI TUNAY, Gül BALTACI
 2. Özgün Araştırma – Effect of International Paralympics Summer Youth Camp on self-esteem – Aynur DEMİREL, Ayça UYAN, Nevin ERGUN
 3. Özgün Araştırma – Relationship between physical activity and perceived stress in physiotherapists – Melda SOYSAL TOMRUK, Barış GÜRPINAR, Seher ÖZYÜREK, Didem KARADİBAK, Özge ÇAKIR, Salih ANGIN
 4. Özgün Araştırma – Eklem hareket açıklığı ölçümünde kullanılan iki akıllı telefon uygulamasının uygulayıcı içi ve uygulayıcılar arası güvenirliğinin incelenmesi – Elvan KELEŞ, Engin ŞİMŞEK, Metin SALMANI, Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK, Salih ANGIN, Yavuz YAKUT
 5. Özgün Araştırma – Total kalça artroplastili hastalarda egzersiz yapma süresinin yapay eklemi unutma becerisi, ağrı ve fonksiyonel durum üzerine etkisi – Sercan ÖNAL, Gizem İrem KINIKLI, Hande GÜNEY, Ceyda SARIAL, Ömür ÇAĞLAR, Bülent ATİLLA, İnci YÜKSEL

2015 Cilt 2, Ek Sayı 1

2015 Cilt 2, Sayı 3

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Serebral palsili çocuklarda nörogelişimsel tedaviye dayalı gövde eğitiminin gövde kontrolüne etkisi – Gonca ARI, Mintaze KEREM GÜNEL
 2. Özgün Araştırma – Effect of ankle-foot orthoses on functional performance and physiological cost index in children with cerebral palsy – Başar ÖZTÜRK, Fatma UYGUR, Yavuz YAKUT
 3. Özgün Araştırma – Kadınlarda farklı üriner inkontinans tiplerinde hasta özelliklerinin ve üriner parametrelerin karşılaştırılması: retrospektif bir çalışma – Serap KAYA, Türkan AKBAYRAK, Ceren ORHAN, Sinan BEKSAÇ
 4. Özgün Araştırma – Açık alan spor aletlerini kullanan bireylerin egzersiz bilinç ve alışkanlıklarının incelenmesi – Esra DOĞRU, Mehmet Harun KIZILCI, Nilay ÇÖMÜK BALCI, Nilüfer ÇETİŞLİ KORKMAZ, Mustafa Agah TEKİNDAL
 5. Özgün Araştırma – İntrakranial patolojili pediatrik hastaların fonksiyonel geri dönüşleri ve ailelerinin psikososyal durumları: bir yıllık takip – Nezire KÖSE, Bihter AKINOĞLU, Sevil BİLGİN

2015 Cilt 2, Sayı 2

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Sağlıklı kadınlarda Yoga temelli egzersizlerin esneklik, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine etkilerinin araştırılması – Esra ATILGAN, Devrim TARAKCI, Başak POLAT, Z Candan ALGUN
 2. Özgün Araştırma – Serebral palsili çocuklarda ayak-ayak bileği ortezi kullanım süresini etkileyen faktörlerin incelenmesi: pilot çalışma – Burcu DİLEK, Gözde GÜR, Yavuz YAKUT
 3. Özgün Araştırma – Kronik obstrüktif akciğer hastalarında çok boyutlu hastalık şiddeti ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi – Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ, Hülya ARIKAN, Melda SAĞLAM, Naciye VARDAR YAĞLI, Deniz İNAL İNCE, Çiğdem ÖKSÜZ, Sema SAVCI, Tülin DÜGER, Lütfi ÇÖPLÜ
 4. Özgün Araştırma – Kanser hastalarında dört farklı günlük yaşam aktivitesi indeksi arasındaki ilişkinin araştırılması – Yasin EKİNCİ, Vesile YILDIZ KABAK, Songül ATASAVUN UYSAL, Tülin DÜGER
 5. Özgün Araştırma – Fiziksel aktivite seviyesi ile konstipasyon şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi – Ceren ORHAN, Türkan AKBAYRAK, Serap KAYA, Taylan KAV, Mintaze KEREM GÜNEL
 6. Olgu Sunumu – Ramsay Hunt sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları: olgu raporu – Öznur BÜYÜKTURAN, Emine Eda KURT, Buket BÜYÜKTURAN

2015 Cilt 2, Sayı 1

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Yüksek voltaj kesikli akım ve lumbar stabilizasyon egzersizlerinin fiziksel performans üzerine etkilerinin karşılaştırılması – Sevil BİLGİN, Birgül MORKOÇ, Gül ŞENER
 2. Özgün Araştırma – Hemiparetik ve diparetik serebral palsili çocuklarda ayak ark esnekliklerinin ve kalkaneal pozisyonun değerlendirilmesi – Gözde GÜR, Burcu DİLEK, Yavuz YAKUT
 3. Özgün Araştırma – Bilateral spastik serebral palsili çocuklarda farklı oturma pozisyonlarının üst ekstremite fonksiyonuna etkisi – Kübra SEYHAN, Mintaze KEREM GÜNEL
 4. Özgün Araştırma – Halluks valgus açısı ile sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ve fonksiyonel durum arasındaki ilişkinin incelenmesi – Nilgün BEK, Gizem İrem KINIKLI, Gürsoy COŞKUN, Sevilay KARAHAN
 5. Özgün Araştırma – Comparing early physiotherapy results between term and preterm at-risk infants – Nilay ÇÖMÜK BALCI, Zafer ERDEN, Mintaze KEREM GÜNEL
 6. Olgu Sunumu – Mitokondriyal nörogastrointestinal ensefalomiyopati sendromu nedeni ile yapılan hematopoietik kök hücre transplantasyonunda fizyoterapi ve rehabilitasyonun etkileri: olgu sunumu – Vesile YILDIZ KABAK, Tülin DÜGER, Duygu UÇKAN ÇETİNKAYA

2014 Cilt 1, Ek Sayı 1

2014 Cilt 1, Sayı 2

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Effect of body awareness therapy on fibromyalgia syndrome in women: a randomized controlled trial – Mintaze KEREM GÜNEL, Naciye VARDAR YAĞLI, Burcu Semin AKEL, Yıldız ERDOĞANOĞLU, Gül ŞENER
 2. Özgün Araştırma – Effects of kinesiology taping on delayed onset muscle soreness: a randomized controlled pilot study – Zeynep HAZAR, Seyit ÇITAKER, Canan YILMAZ DEMİRTAŞ, Neslihan ÇELİK BUKAN, Nihan KAFA, Bülent ÇELİK
 3. Özgün Araştırma – Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının incelenmesi – Ferruh TAŞPINAR, Betül TAŞPINAR, Cihan Caner AKSOY
 4. Özgün Araştırma – Kronik boyun ağrılı bireylerde akupunktur transkutanöz elektriksel sinir stimulasyonunun ağrı ve üst ekstremite reaksiyon zamanı üzerine etkisi – İlkşan DEMİRBÜKEN, Onur AYDOĞDU, Zübeyir SARI, Bahar ÖZGÜL, Gönül ACAR, M. Gülden POLAT, Ufuk YURDALAN
 5. Özgün Araştırma – Az gören öğrencilerde el-göz koordinasyonu ve günlük yaşam aktiviteleri eğitiminin yaşam kalitesi ve fonksiyonel görmeye etkisi – Songül ATASAVUN UYSAL, Tülin DÜGER

2014 Cilt 1, Sayı 1

( Kapak Safası )

 1. Özgün Araştırma – Spastik serebral palsili çocuklarda gövde kontrolü ile fonksiyonel mobilite ve denge arasındaki ilişkinin incelenmesi – Cemil ÖZAL, Mintaze KEREM GÜNEL
 2. Özgün Araştırma – De Quervain tenosinovitinin konservatif tedavisinde iki splintin etkinliğinin karşılaştırılması – Yasemin ÇIRAK, Fatma UYGUR
 3. Özgün Araştırma – Sağlıklı bireylerde klinik Pilates egzersizlerinin fiziksel uygunluk üzerine etkisi – Nihan KATAYIFÇI, Tülin DÜGER, Edibe ÜNAL
 4. Özgün Araştırma – Nörolojik defisiti olmayan bel ağrılı hastalarda farklı bantlama tekniklerinin yaşam kalitesi ve ağrı üzerine etkisi – Deniz İNANOĞLU, Gül BALTACI
 5. Özgün Araştırma – Ayakkabı kullanımı ile ayak deformiteleri, denge ve fonksiyonel performans arasındaki ilişkinin incelenmesi – Zehra GÜÇHAN, Evrim Işıl ÖZAYDINLI, Senem DEMİRDEL, Volkan YÜZLÜ, Nilgün BEK