top of page
Ekran Alıntısı.PNG

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR), fizyoterapi ve rehabilitasyon, spor ve egzersiz, odyoloji, konuşma terapisi, iş-uğraşı terapisini içeren diğer sağlık disiplinlerinin yanı sıra egzersiz fizyolojisi, beslenme ve çocuk gelişimi alanlarında İngilizce ve Türkçe vaka çalışmaları ile birlikte araştırma ve derleme makalelerini yayınlamaktadır.

1.Analysis of functional hop test with dual task on injured and uninjured athletes

Aysen Elif YILMAZ1, Muhammed TEKNAZ1, Sertaç YAKAL1, Mehmet Güven GÜNVER2, Türker ŞAHİNKAYA1, Gökhan METİN1

2.Comparison of adolescent and parental perception of health-related quality of life of adolescents with idiopathic scoliosis

3.Kanserden sağ kalanlarda uyku kalitesi ve sedanter davranış: olası bir bağlantı var mı?

4.Bebek spa merkezleri hakkında bir inceleme: Türkiye örneği

5.Uzaktan eğitimin fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans öğrencilerinin akademik beklentisi, emosyonel durumu ve sosyal etkileşim düzeyine etkisi: kesitsel bir çalışma

6. Effect of hypertension on muscle strength, balance, and mobility in older adults

7.Reliability and validity of the Turkish version of the Physical Activity Barrier Scale for people who are blind or visually impaired

8.Kanserden sağ kalan çocukta COVID-19 pandemisi sırasında sanal egzersiz programının depresyon düzeyine ve ailenin algısına etkisi: olgu sunumu

bottom of page