top of page

SAYI:2

2019

Araştırma Makalesi

1. Fibromiyalji tanılı Türkçe konuşan farklı kültürlerden bireylerin fiziksel ve biyopsikososyal özelliklerinin karşılaştırılması

Gizem DEVAŞAN Mahbuba ZAHİD Gamze ARIN Jale KARAKAYA Edibe ÜNAL

Sayfa: 71-77

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Primer dismenorede gevşeme eğitiminin kısa süreli etkinliğinin incelenmesi

Hanife Doğan Semra EROĞLU Türkan AKBAYRAK

Sayfa: 78-85

 PDF

Araştırma Makalesi

3. Diz osteoartritli hastalarda ağrı, fonksiyonel düzey ve yürüyüşün zaman mesafe parametreleri

Cansu ŞAHBAZ PİRİNÇÇİ Meltem IŞINTAŞ ARIK Emine ASLAN TELCİ

Sayfa: 86-92

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Torakal manipülasyonun torakal mobilite, solunum fonksiyonları ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisi: pilot çalışma

Rüstem MUSTAFAOĞLU Tansu BİRİNCİ Ebru KAYA MUTLU Arzu RAZAK ÖZDİNCLER

Sayfa: 93-103

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Farklı tipte araç kullanan sürücülerde ağrı, yorgunluk, uyku ve yaşam kalitesinin karşılaştırılması

Arzu DEMİRCİOĞLU Sevilay Seda BAŞ Songül ATASAVUN UYSAL

Sayfa: 104-111

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Edinburgh El Tercihi Anketi Türkçe güvenirliğinin araştırılması

Songul ATASAVUN UYSAL Yasin EKİNCİ Fatma ÇOBAN Yavuz YAKUT

Sayfa: 112-118

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinin 2013-2018 yılları arasında bibliyometrik incelemesi: kantitatif analiz

Özgen ARAS Vedat KURT

Sayfa: 119-124

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

8. İleri evre dirsek artropatisi olan hemofili hastasında manuel terapi ve dinamik ortezin etkisi: olgu sunumu

Ayşe Merve Tat Necati Muhammed TAT Filiz CAN Hatice İlgen ŞAŞMAZ

Sayfa: 125-130

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page