top of page

SAYI:3

2019

Araştırma Makalesi

1. Postural stability, gait, and plantar pressure alterations in schizophrenia patients

Eda AKBAŞ Banu ÜNVER Emin Ulaş ERDEM

Sayfa: 131-139

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Hafif zihinsel engelli adölesanlarda düzenli egzersiz programının motor beceriler üzerine etkisi

Muhammed Kurban ŞENLİK Esra ATILGAN

Sayfa: 140-148

 PDF

Araştırma Makalesi

3. Investigating spatiotemporal gait parameters and gait stability in individuals with chronic idiopathic neck pain

Müge KIRMIZI İbrahim Engin ŞİMŞEK Ata ELVAN Ömer AKÇALI Salih ANGIN

Sayfa: 149-155

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Effect of robot assisted gait training on motor performance in cerebral palsy: a pilot study

Devrim TARAKCI Ahmet EMİR Eren AVCIL Ela TARAKCI

Sayfa: 156-162

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Subakromiyal sıkışma sendromu olan hastalarda omuzda sık kullanılan fonksiyon ölçekleri ile izometrik ve eksentrik omuz kuvveti arasındaki ilişki

Damla KARABAY Mehmet ERDURAN Cem ÖZCAN Sevgi Sevi YEŞİLYAPRAK

Sayfa: 163-170

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerinin benlik saygısı, atılganlık ve empati düzeylerinin araştırılması

Meltem YAZICI Candan TERZİOĞLU

Sayfa: 171-179

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Physical fitness, balance and quality of life in the elderly with and without medication usage

Tamer ÇANKAYA Serkan SEVİM Necmiye ÜN YILDIRIM Özlem ÖZER Münevver KARACAN

Sayfa: 180-187

 PDF

Araştırma Makalesi

8. Erken ve geç evre osteoartritli hastalarda ağrı şiddeti ile beden algısı, benlik saygısı, depresyon ve fonksiyonel düzey arasındaki ilişkinin incelenmesi: pilot çalışma

Yıldız ERDOĞANOĞLU Beyza Nur SOLAK Melike ŞİMŞEK Mehmet Emin ERDİL

Sayfa: 188-194

 PDF

Araştırma Makalesi

9. Kronik Bel Ağrılı Bireylerde Alt Ekstremite İzokinetik Kas Kuvvetinin Değerlendirilmesi

Seval YILMAZ Öznur Yılmaz

Sayfa: 195-200

 PDF

Araştırma Makalesi

10. Kinestetik ve Görsel İmgeleme Anketi- 20’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği

Burcu DİLEK Çiğdem AYHAN Yavuz YAKUT

Sayfa: 201-210

 PDF

Araştırma Makalesi

11. Turkish version of International Hip Outcome Tool (IHOT12T): validity and reliability study

Özge İPEK Kılıçhan BAYAR Banu BAYAR

Sayfa: 211-219

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

12. Effect of pulmonary rehabilitation on adult cystic fibrosis patient: a case report

Gamze YALÇINKAYA Aylin Özgen ALPAYDIN Sevgi ÖZALEVLİ

Sayfa: 220-225

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page