top of page

SAYI:1

2020

Araştırma Makalesi

1. Effect of calisthenic exercise program on inflammatory markers, quality of life and exercise capacity after renal transplantation: a randomized controlled study

Ayça Tigli Yavuz YAKUT

Sayfa: 1-10

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Serebral palsili çocuklarda salya probleminin tedavisinde nöromusküler elektrik stimülasyonunun etkinliğinin araştırılması

Hazel ÇELİK GÜZEL Aysenur TUNCER

Sayfa: 11-20

 PDF

Araştırma Makalesi

3. An analysis on factors affecting back awareness of postmenopausal women with chronic low back pain

Arzu ERDEN Emre ŞENOCAK

Sayfa: 21-27

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Bedensel engelli masa tenisi sporcularında soft ortez ve kinezyo bantla bel desteğinin ağrı, gövde kas enduransına ve fiziksel performansa etkisinin incelenmesi

Deniz ALKAN Yavuz YAKUT

Sayfa: 28-37

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Relationship between self-reported functional stability and peroneal muscle structure in individuals with chronic ankle instability

Bahar ÖZGÜL Chelsea STARBUCK Mine Gülden POLAT Rawan ABDEEN Christopher NESTER

Sayfa: 38-45

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Okul öncesi çocuklarda fiziksel uygunluk ve gestasyonel yaş arasındaki ilişkinin incelenmesi

Halil ALKAN Akmer MUTLU

Sayfa: 46-55

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Ambulatuvar Multipl Skleroz Hastalarında Fonksiyonel Uzanma Testinin Güvenilirlik ve Geçerliliği

Ayla FİL BALKAN Yeliz SALCI Hilal KEKLİCEK

Sayfa: 56-63

 PDF

Araştırma Makalesi

8. Kinezyofobi Nedenleri Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği

Melis ÇAYIR Neslihan ALKAN DURUTÜRK Mustafa Agah Tekindal

Sayfa: 64-73

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

9. Servikojenik baş ağrısında boyun mobilizasyonunun baş boyun kan akışı, kas sertliği ve boyun eklem hareket açıklığı üzerine akut etkisi: olgu sunumu

Meltem UZUN Mehmet Ali İKİDAĞ Türkan AKBAYRAK

Sayfa: 74-79

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page