top of page

SAYI:3

2021

Araştırma Makalesi

1. Efficacy of exercise training program on performance in musicians playing guitar

Meltem ISINTAS ARIK Filiz CAN

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Kifotik postürlü adölesan kızlarda omuz retraksiyon ortezi ile postür egzersizlerinin kifoza, servikal tilte ve skapular protraksiyona etkileri

Tansu YAŞİN Serkan USGU

 PDF

Araştırma Makalesi

3. İnmeli hastalarda alt ekstremite temelli yapılandırılmış hedef odaklı eğitim denge parametreleri üzerinde etkili midir?

Sezen DİNÇER Nilgün BEK

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Pediatrik yanık yaralanmalarında aile yükünü etkileyen faktörlerin incelenmesi

Özden ÖZKAL Damlagül AYDİN ÖZCAN Güllü AYDIN Semra TOPUZ Ali KONAN

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Hematopoietik kök hücre nakli uygulanan bireylerde nakil tipine göre kas kuvveti, ağrı, yorgunluk ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesi

Vesile YILDIZ KABAK Songul ATASAVUN UYSAL Elifcan ALADAĞ Hakan GOKER Tülin DÜGER

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Down sendromlu adölesanlarla aktiviteye katılım ve yaşam kalitesi

Şengül ŞEN TEKİN Fatih TEKİN

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Jinekolojik kanser cerrahisi sonrası lenfödemi olan ve olmayan kişilerin fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Hanife ABAKAY Ümmühan ABDÜLREZZAK Türkan AKBAYRAK

 PDF

Araştırma Makalesi

8. Relationship between thoracic kyphosis angle, dyspnea perception, and disease-specific health status in patients with COPD

Ahmet ERDOĞAN Betül TAŞPINAR Orçin TELLİ ATALAY Ümran TORU Ferruh TASPİNAR

 PDF

Araştırma Makalesi

9. Subakromiyal ağrı sendromunda yumuşak doku esnekliği ile akromiyohumeral mesafe arasındaki ilişkinin araştırılması

Leyla ERASLAN Ozan YAR Bilge ERGEN Gazi HURİ İrem DÜZGÜN
 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page