top of page

SAYI:1

2018

Araştırma Makalesi

1. Sağlıklı gençlerde kısa dönem dinamik stabilizasyon eğitiminin esneklik, kassal endurans ve dinamik denge üzerine etkileri: rastgele kontrollü çalışma

Elif GÜR KABUL Bilge BAŞAKÇI ÇALIK Ummuhan BAŞ ASLAN Fatma ÜNVER

Sayfa: 1-8

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Effectiveness of Electromagnetic Field Therapy in Upper Extremity Complex Regional Pain Syndrome Type I: a randomized controlled study

Öznur BÜYÜKTURAN Buket Büyükturan Emine Eda KURT

Sayfa: 9-18

 PDF

Araştırma Makalesi

3. Pontoserebellar köşe tümörü cerrahisi sonrası dengenin değerlendirilmesi

Nurayet CANBAZ Esra ATILGAN Candan Algun

Sayfa: 19-24

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Effectiveness of mobilization therapy for treating cervical myofascial pain syndrome

Emel SÖNMEZER Emine Handan TÜZÜN Levent EKER İnci Yüksel

Sayfa: 25-32

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Assessment of physical activity and academic success levels in physiotherapy and rehabilitation students

Ender Angın Zehra GÜÇHAN TOPÇU İlker YATAR Özde Depreli Hayriye TOMAÇ Serpil MIHÇIOĞLU

Sayfa: 33-37

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Türkiye’de fizyoterapi öğrencilerinin beklentileri ve kariyer seçimi

Selnur NARİN Bayram Ünver Ayşe Neriman Narin

Sayfa: 38-45

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Effects of a video game based aerobic training program on aerobic power and executive functions in cerebral palsy: a pilot study

Yasin AK Cem Şeref Bediz

Sayfa: 46-52

 PDF

Araştırma Makalesi

8. Adölesan diparetik ve hemiparetik serebral palsililerde dinamik denge ve vücut kütle indeksi ile ilişkisi

Ferhan SOYUER Mustafa Cem TÜRKMEN Feyzan CANKURTARAN Ukbe Şırayder Ahmet ÖZTÜRK

Sayfa: 53-58

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

1. Fekal inkontinansı olan erkek hastada pelvik taban kas eğitimi ile ekstrakorporeal manyetik stimülasyonun etkisi: vaka raporu

Emine BARAN Ceren ORHAN Esra UZELPASACI Serap ÖZGÜL Gülbala Nakip Türkan Akbayrak

Sayfa: 59-64

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page