top of page

SAYI:3

2018

Ekran Alıntısı.PNG

Araştırma Makalesi

1. Effects of Schroth exercises combined with orthotic treatment on balance control in adolescent idiopathic scoliosis

Burçin Akçay BAYRAKTAR Ata ELVAN Metin SELMANİ Alphan ÇAKIROĞLU İ Safa SATOĞLU Ömer AKÇALI Salih ANGIN İ Engin ŞİMŞEK

Sayfa: 125-134

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Effects of functional massage on spasticity and motor functions in children with cerebral palsy: a randomized controlled study

Hasan BİNGÖL Özlem YILMAZ

Sayfa: 135-142

 PDF

Araştırma Makalesi

3. Effects of supervised home-based exercise therapy on disability and function in patients with shoulder pain

Emin Ulaş ERDEM Banu ÜNVER

Sayfa: 143-149

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Zon 2 fleksör tendon yaralanmalarında Modifiye Duran Protokolünün klinik sonuçları

Öznur BÜYÜKTURAN İsmail CEYLAN Zafer ERDEN Ömer ERÇETİN

Sayfa: 150-157

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Kronik bel ağrılı bireylerde yoga ve fizyoterapi programının yaşam kalitesi, denge, ağrı düzeyi ve uyku kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Esra ATILGAN Fatih ERBAHÇECİ

Sayfa: 158-166

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Yaşlı bireylerde ayakkabı uygunluğunun düşme korkusuna olan etkisinin araştırılması

Tuba KAPLAN Kezban BAYRAMLAR Çağtay MADEN Günseli USGU Yavuz YAKUT

Sayfa: 167-172

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Zonguldak yer altı maden işçilerinde fiziksel uygunluk ile bel ağrısı özrü ve ayakta durma dengesi ilişkisi

Kartal SELİCİ Özlem ÇİNAR ÖZDEMİR Zuhal KUNDURACILAR Atınç KAYINOVA Fürüzan KÖKTÜRK

Sayfa: 173-180

 PDF

Case Reports

Olgu Sunumu

8. Artroskopik anterior omuz instabilite cerrahisi sonrası kontralateral tarafta kas atrofisinde rehabilitasyon: vaka raporu

Dlara KARA Serdar DEMİRCİ Taha İbrahim YILDIZ Gazi HURİ İrem Düzgün

Sayfa: 181-186

 PDF

bottom of page