top of page

SAYI:2

2015

Araştırma Makalesi

1. Sağlıklı kadınlarda Yoga temelli egzersizlerin esneklik, yaşam kalitesi, fiziksel aktivite ve depresyon üzerine etkilerinin araştırılması

Esra ATILGAN Devrim TARAKCI Başak POLAT Z. Candan ALGUN

Sayfa: 41-46

 PDF

 

2. Serebral palsili çocuklarda ayak-ayak bileği ortezi kullanım süresini etkileyen faktörlerin incelenmesi: pilot çalışma

Burcu DİLEK Gözde GÜR Yavuz YAKUT

Sayfa: 47-52

 PDF

 

3. Kronik obstrüktif akciğer hastalarında çok boyutlu hastalık şiddeti ve günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ebru ÇALIK KÜTÜKCÜ Hülya ARIKAN Melda SAĞLAM Naciye VARDAR YAĞLI Deniz İNAL İNCE Çiğdem ÖKSÜZ Sema SAVCI Tülin DÜGER Lütfi ÇÖPLÜ

Sayfa: 53-60

 PDF

 

4. Kanser hastalarında dört farklı günlük yaşam aktivitesi indeksi arasındaki ilişkinin araştırılması

Yasin EKİNCİ Vesile YILDIZ KABAK Songül ATASAVUN UYSAL Tülin DÜGER

Sayfa: 61-65

 PDF

 

5. Fiziksel aktivite seviyesi ile konstipasyon şiddeti arasındaki ilişkinin incelenmesi

Ceren ORHAN Türkan AKBAYRAK Serap KAYA Taylan KAV Mintaze KEREM GÜNEL

Sayfa: 66-73

 PDF

 

6. Ramsay Hunt sendromunda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları: olgu raporu

Öznur BÜYÜKTURAN Emine Eda KURT Buket BÜYÜKTURAN

Sayfa: 74-78

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page