top of page

SAYI:1

2019

Araştırma Makalesi

1. Effectiveness of motor imagery training on functionality and quality of life in chronic neck pain: a randomized controlled trial

Özlem ÖZCAN Hayriye KUL KARAALİ Duygu ILGIN Özgül SOYSAL GÜNDÜZ Bilge KARA

Sayfa: 1-9

 PDF

Araştırma Makalesi

2. Deneysel olarak oluşturulan tip 2 diyabet modelinde farklı egzersiz modellerinin inflamatuar belirleyiciler ve metabolik parametreler üzerine etkisi

Manolya ACAR ÖZKÖSLÜ Emel SÖNMEZER Hülya ARIKAN Nilüfer BAYRAKTAR

Sayfa: 10-18

 PDF

Araştırma Makalesi

3. Konnektif doku masajının miyofasyal ağrı sendromlu bireylerde ağrı, uyku ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışma

Aslican ÇAĞLAR İnci YUKSEL

Sayfa: 19-24

 PDF

Araştırma Makalesi

4. Is 2-week calisthenics high-intensity interval training enough to change aerobic and anaerobic capacity?

M Abdullatif ALSAIRAWAN Barış GÜRPİNAR Nursen İLÇİN

Sayfa: 25-31

 PDF

Araştırma Makalesi

5. Diz osteoartritli bireylerde farklı rehabilitasyon uygulamalarının etkinliklerinin karşılaştırılması

Elif BAYSAL Miray BUDAK Esra ATILGAN Devrim TARAKCI

Sayfa: 32-41

 PDF

Araştırma Makalesi

6. Evaluation of foot postures of assistant referees in the regional football league

Orhan ÖZTÜRK Tuğba Kuru ÇOLAK Mehmet Akif TÜRKOĞLU Zübeyir SARI Mine Gülden POLAT

Sayfa: 42-48

 PDF

Araştırma Makalesi

7. Is active rowing time associated with lateral epicondylitis symptoms in rowers?

Zeynep HOŞBAY Müberra TANRIVERDİ

Sayfa: 49-54

 PDF

Araştırma Makalesi

8. Asemptomatik Adölesan Voleybolcularda Üst/Alt Trapez Kası Kuvvet Oranlarının İncelenmesi: Pilot Çalışma

Atilla Çağatay SEZİK Dilara KARA Hasan GÖKTEN İrem DÜZGÜN Zafer ERDEN Volga BAYRAKCI TUNAY

Sayfa: 55-61

 PDF

Araştırma Makalesi

9. Participation into daily life of children with cerebral palsy with multidimensional perspectives: a study protocol

Mintaze KEREM GÜNEL Hilal ÖZCEBE Umut ECE ARSLAN Ayşe NUMANOĞLU AKBAŞ Cemil ÖZAL Özge ÇANKAYA Kübra SEYHAN Merve TUNÇDEMİR Sefa ÜNEŞ

Sayfa: 62-70

 PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page