top of page

SAYI:3

2020

Araştırma Makalesi
1. Kronik boyun ağrılı hastalarda temel vücut farkındalığı terapisi ile konvansiyonel tedavinin ağrı, hareket korkusu ve eklem hareket açıklığı üzerine etkileri
Kamil YILMAZ Gül YAZICIOĞLU ŞENER Kadriye ARMUTLU

PDF
Araştırma Makalesi
2. Okul çağı serebral palsili çocuklarda kişisel faktörler, günlük aktivite performansı ve aileye olan etkinin karşılaştırılması
Özge ÇANKAYA Mintaze KEREM GÜNEL

PDF
Araştırma Makalesi
3. Aktif normal eklem hareketi egzersizleri biceps brachii gecikmiş kas ağrısı ve ilgili parametreleri üzerinde etkili midir?
Hande KABA Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK

PDF
Araştırma Makalesi
4. Sedanter kadınlarda spinning ve orta şiddetli bisiklet ergometresi eğitimlerinin diz eklemi izokinetik kas kuvveti ve dayanıklılığı üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Büşra Hande TECER Yasin YURT

PDF
Araştırma Makalesi
5. Neurocognitive exercise program improves selective attention in children aged between 7-13 years: a pilot study
Nurullah BÜKER Derya ÖZER KAYA Şermin TÜKEL

PDF
Araştırma Makalesi
6. The association between kinesiophobia and proprioception, postural stability, activity level, knee function, and quality of life following anterior cruciate ligament reconstruction
Onur AYDOĞDU Zübeyir SARI

PDF
Araştırma Makalesi
7. Üniversite Öğrencilerinde Akıllı Telefon Kullanımının, Uyku Kalitesi ve Depresyon ile İlişkisi
Deniz KOCAMAZ Tuğba BADAT Tuba MADEN Ayşenur TUNCER

PDF
Araştırma Makalesi
8. Correlations between hemarthrosis, physical assessments and functionality of upper extremity in hemophilic arthropathy of the elbow
Ayşe Merve TAT Necati Muhammed TAT Filiz CAN Hatice İlgen ŞAŞMAZ Bülent ANTMEN

PDF
Araştırma Makalesi
9. Quality of life and related factors in university students during the coronavirus disease 2019 pandemic
Cagla OZKUL

PDF
Araştırma Makalesi
10. Duchenne musküler distrofili çocuklarda fonksiyonel seviye ile gövde kontrolü ve solunum fonksiyonları arasındaki ilişki
Gokce Yagmur GUNES Oznur YILMAZ

PDF
Araştırma Makalesi
11. Quebec Yardımcı Teknoloji Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirme 2.0 Anketi’nin protez ve ortez kullanan bireylerde Türkçe adaptasyonu
Yavuz YAKUT Yasin YURT Gözde YAGCI Engin SIMSEK

PDF
Derleme
13. Müdahalenin daha iyi sunumu: Müdahale Tanımlama ve Tekrarlama Şablonu (Template for Intervention Description and Replication, TIDieR) kontrol listesi ve rehberi
Yavuz YAKUT Özge ÖZALP Aida HABİBZADEH Ceren GÜRŞEN Gözde YAGCI

PDF
Case Reports
Olgu Sunumu
12. Stimulated biofeedback training combined with conventional rehabilitation in a bilateral congenital clubfoot patient: A case report
Merve KURT Tülay TARSUSLU ŞİMŞEK

PDF

Ekran Alıntısı.PNG
bottom of page